Slovník - World of WarcraftAoE - Area of Effect (oblasť účinku). Spelly ktoré namiesto jedného cieľa zasiahnu širokú oblasť.
Avatar - Vaša postava. Digitálne vyjadrenie vašej osoby v hre.
Bind - (Pripojiť sa, pripútať sa) Použiť bindstone.
Bindstone - Objekt ktorý je strategicky rozmiestnený po svete a pri ktorom sa po jeho použití objavíte ak zomriete.
Buff - Spell ktorý na krátku dobu zvyšuje štatistiky cieľa.
Camping - Čakanie v oblasti kde sa objaví určitá príšera alebo NPC tak, aby ste pri ňom boli v prípade jeho objavenia sa prví.
Carebear - Hráč ktorý sa vyhýba PvP boju a často znevažuje tých ktorí sa PvP zúčastňujú.
Caster - (Kúzelník) Akýkoľvek class ktorého primárnym účelomo je kúzliť spelly.
Char - Skratka od character (postava).
Cheese - (Cheesovať) Zneužívať nedostatok hry.
Corpse Run - (beh k telu) Vracanie sa na miesto smrti kvôli znovuzískaniu svojho tela/vecí.
DD - Direct damage (priame zranenie). Zranenie ktoré je spôsobené v momente útoku, nie až za určitý čas.
Debuff - Opak buffu. Tieto spelly znižuju na krátky čas štatistiky cieľa.
DMG - Skratka pre damage.
DOT - Damage over time (Zranenie počas doby). Útok ktorý cieľu spôsobuje po určitú dobu zranenie.
EXP - Experience Points - Experience, skúsenosti.
Experience Points - Body ktoré hráči dostávajú za zabíjanie príšer a plnenie questov. Po dosiahnutí určitého množstva experience sa hráčovej postave zvýši level.
Ganker - Hráč ktorý na ostatných zaútočí len vtedy, ak vie že má obrovskú prevahu, či už v leveloch alebo v číslach.
Gimp - Hráč ktorý nie je tak dobrý ako by mohol byť. Obyčajne kvôli tomu, že zle využil svoje skill pointy.
GM - Game Master. Človek zodpovedný za technickú podporu v hre.
Griefer - Osoba ktorá sa cieľavedomo snaží pokaziť ostatným hráčom radosť z hry alebo sa ich snaží nahnevať.
HOT - Healing Over Time (liečenie počas doby). Liečiace kúzla ktoré vás liečia po určitú nobu, napríklad kúzla regenerácie.
HP - Hit Points. Fyzické zdravie hráča.
Hybrid - Postava so širokým spektrom skillov namiesto špecializácie v jednom skille. Vševedko.
Kill Steal (KS) - (ukradnutie zabitia) Pribehnutie v poslednej chvíli a udelenie posledného úderu nepriateľovi po tom, ako ho už iný hráč takmer zabil. Toto sa považuje za druh Griefingu.
Leet - Veľmi dobrý. Slangový výraz pre slovo elite (elita, elitný). Tiež l33t, 1337.
Leveling - (levelovanie, získanie levelu) Zabíjanie príšer a plnenie questov za účelov zvýšenia levelu vašej postavy.
Loot - (korisť) Peniaze a predmety ktoré vypadnú zo zabitého nepriateľa.
LVL - Skratka pre level (úroveň). Obyčajne vo vzťahu k hráčovej úrovni experience.
Mez - Slangový výraz pre mesmerize (fascinovanie). Omámiť nepriateľa spellom tak, aby nemohol alebo nechcel bojovať.
MMORPG - Massively Multiplayer Online Role Playing Game (masívna multiplayerová role playing hra).
Mob - Nepriateľská príšera.
Mount - "Dopravný prostriedok". Vo WoWe je to zviera ktoré môže herná postava osedlať a ktoré poslúcha jej príkazy.
Mule - (mulica - zviera) Postava s nízkym levelom určená výhradne na ukladanie vecí postáv vyššej úrovne ktoré nemajú voľné miesto v inventári.
Nerf - Znížiť efektivitu určitej časti hry s cieľom hru vybalancovať.
newb - Skratka pre newbie (nováčik). Tiež aj noob, n00b, nub.
Newbie - Nový, neskúsený hráč.
No Drop - Predmet ktorý sa nedá predať ani kúpiť a hráč ho ani nemôže vyhodiť z inventáru. Sú to väčšinou questové predmety ktoré sú pre hru vyžadované.
NPC - Non Player Character. (nehráčska postava) Postavy, ktoré sú kontrolované počítačom, väčšinou ako priateľské postavy ako sú obchodníci či tréneri.
Nuke - Proces zničenia nepriateľa spellmi čo najtvrdšie a najrýchlejšie.
Nuker - Postava založená na kúzlach ktorá sa sústredí na direct damage spelly.
OOC - Out Of Character. (mimo postavy) Pojem používaný roleplayermi keď hovoria o niečom čo sa nevzťahuje k príbehu ich postavy.
PC - Player Characters. (hráčske postavy) Herné postavy ovládané skutočnými ľuďmi. Opak NPCčiek.
Pet - Zvieratá ktoré sú vyvolané alebo skrotené hráčmi na to, aby im pomáhali v boji.
PK - Player Killing. (zabíjanie hráčov) Akt bojovania a zabíjania ostatných hráčov.
PKK - Player-Killer Killer. (vrah vrahov hráčov). Niekto kto loví a zabíja hráčov ktorí zabíjajú ostatných hráčov.
Power Leveling (PL) - (silové levelovanie) Hranie len za účelom získavania levelov, väčšinou nájdením najrýchlejšieho spôsobu na získanie levelu a potom zneužívaním tohoto spôsobu, niekedy za pomoci postáv ktoré majú oveľa väčší level.
Pull - Vylákanie príšery tak, že na ňu jeden hráč zo skupiny zaútočí a potom sa stiahne naspäť k skupine. Táto metóda sa používa na zabránenie boju v mieste spawnovania.
Puller - Hráč ktorý má za úlohu prilákať príšery k skupine. PvE - Player Vs. Environment. (hráč proti prostrediu) Boj medzi hráčmi a počítačom ovládanými protivníkmi.
PvM - Player Vs. Monster. (hráč proti príšere) Boj medzi hráčmi a počítačom ovládanými protivníkmi.
PvP - Player Vs. Player. (hráč proti hráčovi) Boj v ktorom hráči bojujú medzi sebou, väčšinou v dopredu určených oblastiach hry.
Rebuff - Znovuzakúzlenie buffov keď tie predchádzajúce vyprchajú.
Regen - Skratka pre regeneráciu.
Release - (vypustenie) Zanechanie vášho tela a objavenie sa pri naposledy použitom bindstone.
Res - Skratka pre ressurect.
Respawn - Keď sa niečo znovuobjaví v oblasti spawnu. Väčšinou sa tento výraz vzťahuje k príšerám ktoré sa znovuobjavujú na určitom mieste.
Resurrect - Oživenie mŕtvej postavy na mieste jej smrti s cieľom vyhnúť sa problémom s teleportom k bindstonu a corpse runu. Resurrection sa väčšinou robí za pomoci kúzla.
Role Playing - Hranie v úlohe vašej postavy, konanie a hovorenie v jej mene - nie v mene vašom.
Root - Pripútať protivníka na mieste, väčšinou za pomoci spellu. Pripútaní nepriatelia sú väčšinou stále schopní boja.
RPG - Role Playing Game. Hra za vymyslenú postavu.
Social - Nepriatelia ktorí si v prípade napadnutia pomáhajú navzájom. Ak sú nepriatelia blízko pri sebe a na jedného z nich hráč zaútočí, ostatní social nepriatelia zaútočia na hráča.
Spawn - Určené miesto kde sa hráči alebo nepriatelia po smrti znova objavia.
Support Class - (podporný class) Class ktorého hlavným cieľom je podporovať ostatných, väčšinou s liečiacimi a buffovacími spellmi.
Tank - Class ktorého hlavným cieľom je schytávať damage tak aby sa ostatné postavy v skupine mohli sústrediť na zabitie nepriateľa. Väčšinou postava s vysokou obranou a hit pointami.
Threat - je ukazovateľ, ktorý určuje ako veľmi sa vami protivník cíti ohrozený. Čím väčší spôsobíte threat (spôsobeným damage, kúzlami, atď.), tým väčšia je pravdepodobnosť, že nepriateľ zaútočí práve na vás. V boji by mali väčšinu threatu produkovať "tanky", aby tak ochránili fyzicky slabšie postavy pred útokmi nepriateľov. Tick - Jedno zopakovanie kúzla ktorého efekt sa prejaví až po určitom čase. Ak DOT spell robí damage každé 3 sekundy 12 sekundovej doby tak sú každé tri sekundy považované za tick.
TP - Teleport alebo Town Portal.
Twink - Postava s nízkym levelom ktorá sa stala silnejšou za pomoci postáv s vyšším levelom, väčšinou armorom alebo zbraňami silnejšími ako sú tie, ktoré by postava s daným levelom za normálnych okolností mala.
Twinking - Akt vytvárania twinka.
Uber - Skvelý, najlepší.
XP - Experience Points.

Žádné komentáře:

Okomentovat